Train Pass

Mt.Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini ด้วยพาสใหม่จาก JR Central เพื่อท่องเที่ยวในโซนที่พาสภูมิภาคอื่นยังครอบคลุมไม่ถึง

ตั๋วรถไฟเจอาร์แถบซันโยซันอิน (JR Sanyo Sanin Area Pass) จำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น

บัตรส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคคันไซ

JR Hiroshima Yamaguchi Area Pass – ตั๋วรถไฟเจอาร์ฮิโรชิม่าและยามากูจิ จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น

บัตรส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟความเร็วสูงชินกันเซนสายซันโยแบบที่นั่ง Unreserved Seats

JR West และ JR Shikoku ร่วมมือกันจัดทำ พาสรถไฟสุดคุ้ม ใช้เที่ยวภาคตะวันตกของญี่ปุ่น

JR East Nagano Niigata  คือตั๋วเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น อย่างไม่จำกัดรอบในการใช้งาน (รวมรถไฟชินคันเซ็น และรถไฟด่วนเฉพาะในญี่ปุ่น)

เป็นตั๋วที่จำหน่ายเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น ครอบคลุมการเดินทางโดยรถไฟ JR

บัตร JR EAST PASS (Tohoku area) เป็นบัตรส่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในญี่ปุ่นในแถบโทโฮคุ

San’in-Okayama Area Pass เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ผลงานศิลป์ วัฒนธรรมและธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย

JR East-South Hokkaido Rail Pass คือพาสโดยสารรถไฟแบบไม่จำกัดเที่ยวการเดินทาง ซึ่งพาสนี้ออกมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางระหว่าง Tokyo – Hokkaido

ตั๋วรถไฟแถบคันไซโฮคุริคุ (JR Kansai Hokuriku Area Pass) เป็นตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ใช้ได้ติดต่อกัน 7 วัน

Osaka-Tokyo Hokuriku Arch Pass  คือตั๋วรถไฟเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น อย่างไม่จำกัดรอบในการใช้งาน (รวมรถไฟชินคันเซ็น โฮขุริขุ)

ตั๋วรถไฟเจอาร์ฮิโรชิม่า (JR Kansai Hiroshima Area Pass) จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น