Train Pass

JR RAIL PASS ตั๋วรถไฟในญีปุ่น แบบเดินทางทั่วทุกภูมิภาค

เจแปนเรลพาส มี 2 ประเภท คือ สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ และสำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา 

ซึ่งแบ่งออกเป็นพาสแบบ 7 วัน, แบบ 14 วัน และ แบบ 21 วัน

※ อายุการใช้งานของเจแปนเรลล์พาส คือ 7 วัน,14 วันหรือ 21 วันติดต่อกันตั้งแต่วันเริ่มใช้พาส