Train Pass

JR EAST RAIL NAGANO & NIIGATA AREA

JR East Nagano Niigata  คือตั๋วเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น อย่างไม่จำกัดรอบในการใช้งาน (รวมรถไฟชินคันเซ็น และรถไฟด่วนเฉพาะในญี่ปุ่น)

ใช้ได้ในแถบมหานครโตเกียว ในจังหวัดนากาโน่ และนิกาตะ และแถบโชไนของจังหวัดยามากาตะ เป็นตั๋วเดินทางระยะเวลา 5 วัน แบบยืดหยุ่น สามารถใช้วันไหนก็ได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ไปแลกตั๋ว