Train Pass

MT. FUJI SHIZUOKA AREA TOURIST PASS

Mt.Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini ด้วยพาสใหม่จาก JR Central เพื่อท่องเที่ยวในโซนที่พาสภูมิภาคอื่นยังครอบคลุมไม่ถึง

เปิดมุมมองการท่องเที่ยวรอบภูเขาฟุจิในแบบใหม่ ที่จังหวัดชิซุโอกะ ขึ้นเรือเฟอรืรี่ชมล่องอ่าว Suruga ชมวิวของฟุจิซัง และท่องเที่ยวรอบๆด้วยรถบัสแสนสะดวกสบาย ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงมรดกโลกอย่าง Miho-no-Matsubara Mishima Skywalk เมืองน้ำพุร้อน Shuzenji Onsen สวนดอกไม้ Hamamatsu และทะเลสาบทั้ง 5