Train Pass

KANSAI WIDE AREA PASS

บัตรส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟความเร็วสูงชินกันเซนสายซันโยแบบที่นั่ง Unreserved Seats

รวมขบวน NOZOMI และ MIZUHO ระหว่างสถานี SHIN-OSAKA และ OKAYAMA, ขบวนรถด่วนพิเศษ, รถเร็วและรถปกติระหว่างสนามบินนานาชาติคันไซ, Okayama, Kurashiki, Shirahama,Kinosaki Onsen, Takamatsu และภูมิภาคคันไซของบริษัท Jr-West แบบไม่จำกัดเที่ยวภายในเวลาที่กำหนด