Train Pass

HOKURIKU AREA PASS

เป็นตั๋วที่จำหน่ายเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น ครอบคลุมการเดินทางโดยรถไฟ JR

รวมถึงรถไฟ limited express trains แบบไม่สำรองที่นั่งด้วย ในพื้นที่ภูมิภาค Hokuriku ได้โดยไม่จำกัดครั้ง ติดต่อกัน 4 วัน เหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวชมรอบๆ Kanazawa, Kaga Onsen, Fukui และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในภูมิภาคนี้