Train Pass

SAN'IN OKAYAMA AREA PASS

San’in-Okayama Area Pass เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ผลงานศิลป์ วัฒนธรรมและธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย

เช่น ปราสาทโอะคะยะมะหรือปราสาทสีดำในสมัยเอโดะ แวะชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวน Korakuen ติดอันดับ 1 ใน 3 สวนสวยที่สุดในญี่ปุ่น และนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก เรื่อง โมโมทาโร่ (Momotaro) พาสนี้สามารถนั่งรถไฟของ JR ภายในภูมิภาคซันอินรวมไปถึง limited express และยังเดินทางไปถึงมัตสึเอะ (Matsue), เหมืองเงินอิวามิ (Iwami Ginzan) และต็อตโตริ (Tottori) ได้อีกด้วย