Train Pass

KANSAI - HOKURIKU AREA PASS

ตั๋วรถไฟแถบคันไซโฮคุริคุ (JR Kansai Hokuriku Area Pass) เป็นตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ใช้ได้ติดต่อกัน 7 วัน

สามารถโดยสารรถไฟ JR(รวมทั้งshinkansenแบบไม่สำรองที่นั่ง และ limited express trian)ในภูมิภาคคันไซ ภูมิภาคโฮคุริคิ และโอคายาม่า ได้โดยไม่จำกัดครั้ง ซึ่งเป็นการรวมตั๋ว Kansai Wide Area Pass และ Hokuriku Area Pass ไว้ด้วยกันในตั๋วชนิดนี้