Train Pass

KANSAI - HIROSHIMA AREA PASS

ตั๋วรถไฟเจอาร์ฮิโรชิม่า (JR Kansai Hiroshima Area Pass) จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น

สามารถโดยสารรถไฟ JR trians line(รวมถึงรถไฟ shinkansen และ limited express แบบไม่สำรองที่นั่ง) ภายในภูมิภาคคันไซ ตามแนวชายฝั่งซันโย(ถึงฮิโรชิม่า) ได้โดยไม่จำกัดครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน