Train Pass

HIROSHIMA - YAMAGUCHI AREA PASS

JR Hiroshima Yamaguchi Area Pass – ตั๋วรถไฟเจอาร์ฮิโรชิม่าและยามากูจิ จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น

สามารถโดยสารรถไฟ JR trians line(รวมถึงรถไฟ shinkansen และ limited express แบบไม่สำรองที่นั่ง) ภายในฮิโรชิม่า และยามากูจิ ได้โดยไม่จำกัดครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน