Train Pass

JR Daily SHIKOKU RAIL PASS ตั๋วรถไฟในญี่ปุ่น สำหรับเดินทางครอบคลุมเกาะ ชิโคคุ

ตั๋วรถไฟทั้งภูมิภาคชิโกกุ (All Shikoku Rail Pass) เป็นตั๋วรถไฟชนิดใหม่ที่จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น

สามารถใช้โดยสารรถไฟ JR, Kotoden, Iyotetsu, Tosaden, Tosa Kuroshio และ Asa Kaigan ได้โดยไม่จำกัดครั้ง ตามระยะเวลา 2, 3, 4 หรือ 5 วันติดต่อกัน