Train Pass

JR - TAKAYAMA HOKURIKU AREA PASS

บัตร Takayama – Hokuriku Area Tourist Pass คือ บัตรรถไฟของเครือเจอาร์แบบเหมาจ่าย

เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนท่องเที่ยวในเส้นทางระหว่างเมือง Osaka, Kyoto, Fukui, Kanazawa, Takayama และ Nagoya※จุดเด่นที่สำคัญของบัตร Takayama – Hokuriku Area Tourist Pass คือสามารถใช้โดยสารรถไฟ JR ตามเส้นทางที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นรถไฟแบบด่วนและรถไฟแบบธรรมดา ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว※จองที่นั่งรถไฟแบบ Reserved Seat (ระบุที่นั่ง) ได้มากถึง 4 ครั้ง※สามารถใช้โดยสาร Sarubobo Bus ที่ให้บริการในเมือง Takayama ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว※สามารถใช้โดยสาร Nohi Bus, Hokutetsu Bus ที่ให้บริการระหว่างเส้นทาง Takayama – Shirakawago – Kanazawa ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว ※ไม่มีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น